Tuesday, 31 December 2019

About Cell Software Processes

Oracle Exadata System Software includes the following software processes: Cell Server (CELLSRV) services iDB requests for disk I/O and advanced Oracle Exadata Storage Server services, such as predicate processing offload. CELLSRV is implemented as a multithreaded process and should be expected to use the largest portion of processor cycles on a storage cell. Management Server (MS) provides standalone storage cell management and configuration. MS runs on an Oracle WebLogic Server. Restart Server (RS) monitors the CELLSRV and MS processes and restarts them, if necessary.

1 comment:

  1. Zadaniem ESKOM jest świadczenie usług informatycznych w formie outsourcingu oraz dostarczanie rozwiązań informatycznych i realizowanie projektów samodzielnie lub jako asysta działów IT. W ramach naszych usług IT, w tym stałego monitoringu zapewniamy bezpieczeństwo systemom przez 24 godziny na dobę. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji - https://www.eskom.eu/en/

    ReplyDelete